• Damskie rozm. 34–64
 • męskie rozm. S–8XL
 • Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł

Zapisane artykuły

Trwa ładowanie Twoich zapisanych artykułów…

Warunki kredytowania

Kreditvillkor

Betalsätt

Det finns flera betalsätt att välja mellan: Cellbes- Konto, Cellbes-Faktura, postförskott, PayPal samt kortbetalning. Betalsätt väljs i kassan vid beställning via http://www.cellbes.se eller via telefon eller inskickad orderformulär.

Cellbes-Konto

Dela upp betalningen över en längre tid, upp till 36 månader. Kontohavaren ansvarar för betalning av gjorda inköp och för debiterade räntor på kontot, samt avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit ska återbetalas på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr. Kontobesked skickas varje månad. Uppvisar kontot skuld vid avisering uttages aviseringsavgift med (f.n. 21 kr). Betalningen skall vara Cellbes tillhanda på plusgirokonto 4752004-4 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr) och förseningsavgift (f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Köp med konto levereras enbart till folkbokföringsadressen. Vid betalning via Cellbes-Konto görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post.

Betalningsfri månad

Om inbetalningar gjorts i rätt tid och kontohavaren i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad. Ränta och aviseringsavgift påförs vid nyttjande av betalningsfri månad och återbetalningstiden kommer att förlängas. Om krediten nyttjas på nytt genom ytterligare köp så förlängs kreditens löptid.

Räntor och avgifter

Där inte annat särskilt anges utgår ränta på kontot enligt en månatlig räntesats som f.n. är 1,83 %. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den nominella årsräntan är f.n. 21,96 %. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektiv ränta beräknad på 10 000 kr upplagt på 12 månader är f.n. 27,42%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiverats av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Cellbes eller andra kostnadsökningar som Cellbes inte skäligen kunde förutse når avtalet ingicks. Cellbes har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Cellbes inte råder över. Cellbes förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften.

 
Handla varor för: 1000:- 3000:- 5000:- 10000:- 20000:-
12 månader 115:- 302:- 489:- 957:- 1893:-
24 månader 73:- 177:- 281:- 540:- 1059:-
36 månader Min.70:- 136:- 212:- 403:- 785:-

Exempel: Du handlar för 3 000 kr och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 177 kr och den totala kreditkostnaden blir 1 238 kr. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfri månad.

Beviljad kredit

Cellbes fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Cellbes förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Cellbes rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Cellbes finner skälig. Under förutsättning att kontot sköts kan Cellbes om inte annat överenskommes rätt att stegvis höja krediten upp till 20 000 kr utan förnyad ansökan.

Uppsägning

Uppsägning av konto görs genom att kontakta Cellbes. Efter uppsägning gäller villkoren för Cellbes-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Om kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning förbehåller Cellbes sig rätten att säga upp krediten i förtid. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

Kreditgivare

Kreditgivare är Cellbes AB, 501 81 Borås, org.nr. 556540-2152. Cellbes beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontohavare är fysisk person. Cellbes förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fordring till annan kreditgivare. Cellbes skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. SEKI-blankett (PDF)

Cellbes-Faktura

Din faktura skicka 1-2 dagar efter slutförd beställning. Din faktura skickas antingen per brev eller mail, baserat på ditt val i kassan då du slutförde din beställning. Hela beloppet inklusive faktureringsavgift (f.n. 19 kr) ska vara Cellbes tillhanda på plusgirokonto 4752004-4 senast på förfallodagen för att undvika påminnelseavgift (f.n. 60 kr). Det är möjligt att dela upp betalningen och att aktivt byta till Cellbes-Konto genom att betala in lägsta belopp på fakturan. Om inte fakturan betalas inom utsatt tid övergår fakturabeloppet automatiskt till Cellbes-Konto. Köp med faktura levereras enbart till folkbokföringsadressen. Vid fakturabetalning görs en sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. En kopia på kreditupplysningen skickas per post.

Bezpieczna dostawa.
Bezpieczna płatność.
60-dniowy okres zwrotu.

Kupuj Modę & odzież online na cellbes.pl

Bezpieczne zakupy

Internet worldSwedish Fasion

Informacje o Cellbes

Serwis Klienta

 • 61 679 22 26

 • Cellbes Sp. z o.o.
  Ul. Dominikanska 6,
  61-762 Poznan

Obserwuj nas

 • Dostarczamy jedynie na terenie Polski.
 • Koszt dostawy 12,50 zł, darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł.
 • 60-dniowy okres zwrotu.