• Damskie rozm. 34–64
 • męskie rozm. S–8XL
 • Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł

Odstąpienie od umowy/zwrot

Odstąpienie od umowy/zwrot

Warunki

1. Prawo odstąpienia od umowy

1.1 Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub telefon, faks przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

1.2 Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się tutaj. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Sprzedającego

Cellbes Sp. z o.o. Skrytka pocztowa 141 62 – 056 Komorniki P204

bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: serwis@cellbes.pl .

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na w/w adres e-mail, wówczas Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez wysłanie wiadomości e-mail na podany w odstąpieniu adres e-mail.

1.3 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni Klient zobowiązany jest zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, na adres podany poniżej.

2. 60 - dniowe prawo zwrotu (bez pisemnego oświadczenia o odstąpieniu)


2.1 Dodatkowo, niezależnie od innych uprawnień (tj. prawa odstąpienia w terminie 14 dni czy w razie wadliwości towaru) Sprzedający przyznaje Klientowi prawo zwrotu towaru w ciągu 60 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient nie jest z niego zadowolony z jakiegokolwiek powodu. Zwrot towaru w terminie 60 dni zastępuje formę pisemną/elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest wysłanie towaru w terminie 60 dni od dnia jego dostarczenia (tj. od daty kiedy Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru). Wymiany towaru można dokonać zwracając wymieniony produkt i składając nowe zamówienie.

3. W przypadkach o których mowa w punkcie 1 i 2 dochodzi do odstąpienia od umowy. Wówczas umowę uznaje się za niezawartą.

4. W obu przypadkach Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towarów.


5. Zwracany towar należy odesłać na następujący adres:

Cellbes Sp. z o.o. Skr. pocztowa 100 62-056 Komorniki P204

Notka: do towaru prosimy dołączyć dokument zwrotu dostarczony wraz z zamówieniem w celu identyfikacji zamówienia, którego dotyczy i przyspieszenia procesu zwrotu.

6. Zwrot płatności

6.1 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu albo w przypadku skorzystania z 60- dniowego prawa zwrotu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztu dostawy towaru poniesionego przez klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów.

6.2 Jeżeli Klient dokonał płatności pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze towaru, Sprzedawca zwróci płatność za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź po podaniu przez Klienta (np. na dokumencie zwrotu), numeru rachunku bankowego zwrot należności nastąpi przelewem na ten rachunek, jeżeli Klient wyraził zgodę na taki sposób zwrotu płatności, zgodnie ze zdaniem następnym. Klient może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu należności niż użyty sposób zapłaty, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku płatności PayPal ich zwrot jest dokonywany na konto użyte przy dokonywaniu zakupu.

6.3 Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

6.4 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzez klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa na ta utratę prawa odstąpienia).

7. Częściowe odstąpienie od umowy / częściowy zwrot

7.1 Powyższe uprawnienia przysługują także w razie chęci odstąpienia od umowy czy zwrotu niektórych towarów w terminie 60 dni.

7.2 W przypadku gdy Klient chciałby skorzystać z w/w praw jedynie co do niektórych towarów, wówczas powyższe procedury stosuje się odpowiednio, z tym, że Sprzedający zwraca tę część dokonanych przez Klienta płatności, które dotyczą zwracanego towaru.

8. Informujemy, iż prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Bezpieczna dostawa.
Bezpieczna płatność.
60-dniowy okres zwrotu.

Kupuj Modę & odzież online na cellbes.pl

Bezpieczne zakupy

Internet worldSwedish Fasion

Informacje o Cellbes

Serwis Klienta

 • 61 679 22 26

 • Cellbes Sp. z o.o.
  Ul. Dominikanska 6,
  61-762 Poznan

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby być na bieżąco z nowościami, otrzymywać oferty i aktualne informacje.

Obserwuj nas

 • Dostarczamy jedynie na terenie Polski.
 • Koszt dostawy 12,50 zł, darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł.
 • 60-dniowy okres zwrotu.