• Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł
  • Damskie rozm. 34–64, męskie rozm. S–8XL

Zapisane artykuły

Trwa ładowanie Twoich zapisanych artykułów…

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Sprzedającym jest:


Cellbes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dominikańskiej 6,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 93859
NIP 7820021430, REGON 631560408,
Kapitał Zakładowy 500.388,00 PLN


DANE KONTAKTOWE


Adresy pocztowe:

Siedziba:

Cellbes Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 6

61 – 762 Poznań


Adres do zamówień pisemnych oraz do korespondencji listowej, w tym składania oświadczeń i reklamacji pisemnych:

Cellbes Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 141

62 – 056 Komorniki P204


Adres do przesyłania towarów w ramach odstąpienia, zwrotów, reklamacji:

Cellbes Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 100

62 – 056 Komorniki P204


Serwis Klienta:

Adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

serwis@cellbes.pl

Numer telefonu do Serwisu Klienta:

61-679 22 26


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki związane z nabywaniem towarów przez klientów, w szczególności w sklepie internetowym www.cellbes.pl. Zamawianie towarów z katalogów Sprzedającego odbywa się na odrębnych warunkach załączonych do katalogów.

2. Wszystkie towary, które sprzedaje Sprzedający są nowe. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych. Szczegółowe informacje o towarach (kolor, materiał, rozmiar, itp.) znajdują się na stronie internetowej www.cellbes.pl.

3. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas jej wykonania (dostarczenia zamówionego towaru).

4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.


II. ZAMAWIANIE TOWARU


1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem:
a) Sklepu internetowego na stronie: www.cellbes.pl
b) poczty elektronicznej: adres poczty elektronicznej (adres e-mail): serwis@cellbes.pl
c) telefonu pod numerem 61 679 22 26 (pon.-pt. w godz. 8.00 – 20.00, sob. i niedz. w godz. 9.00 - 17.00) (opłaty zgodnie z taryfą operatora)
d) faksu: 61 679 22 17 (24 godziny na dobę) (opłaty zgodnie z taryfą operatora)
e) oraz pisemnie w zakresie sprzedaży katalogowej, na adres:

Cellbes Sp. z o.o.;
skr. pocztowa 141,
62-056 Komorniki P204


2. Zamawianie w sklepie internetowym.

2.1 Prezentacja towarów na stronach sklepu internetowego www.cellbes.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta.


2.2 Zamówienia w sklepie internetowym www.cellbes.pl mogą być składane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.


2.3 Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
b) Połączenie z siecią Internet
c) Posiadanie przeglądarki internetowej
d) Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (dalej jako adresu e-mail).


2.4 W celu złożenia zamówienia, należy wejść na stronę internetową www.cellbes.pl i wykonać następujące czynności:


a) dokonać wyboru zamawianych towarów przez kliknięcie na przycisk „Kup teraz” (wybrane towary wrzucane są do koszyka). Minimalna wartość zamówienia 20 zł,

b) następnie należy przejść „Do Kasy” i w przypadku nowego Klienta należy podać dane określone w formularzu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, data urodzenia (opcjonalnie) albo zalogować się do konta klienta przez podanie adresu e-mail i hasła, jeżeli klient takie posiada albo jeżeli nie posiada należy podać dane określone w formularzu: Numer Klienta i Nazwisko.
c) dokonać wyboru metody doręczenia przesyłki
d) dokonać wyboru metody płatności
e) zapoznać się z regulaminem oraz potwierdzić i zaakceptować jego treść przez zaznaczenie pola przy informacji „Potwierdzam zapoznanie się oraz udostępnienie regulaminu i akceptację jego treść” (brak akceptacji treści regulaminu w trakcie zamawiania towaru uniemożliwia dokonanie zakupu towarów na stronie internetowej)
f) potwierdzić złożenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i zapłacę przy odbiorze" (dla wybranej wcześniej metody płatności przy odbiorze); "Zamawiam i płacę" (dla wybranej wcześniej metody płatności kartą kredytową).


2.5 Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane.


2.6 Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcia z Sprzedającym umowy sprzedaży zamawianych towarów. Następnie Sprzedający wysyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia (w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na stronie internetowej, potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty). W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający przesyła informację o zamówionych towarach, ich dostępności w magazynie, łącznej cenie razem z kosztem dostawy.


2.7 Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.


2.8 W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację, iż zamówienie nie może być zrealizowane (co stanowi oświadczenie o odmowie przyjęcia oferty Klienta, wówczas umowa nie zostaje zawarta).


2.9 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (ofertą Klienta) Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta wskazując w potwierdzeniu zamówienia (dot. dostępnych towarów) wysłanym na wskazany przez Klienta adres e-mail, który towar jest wyprzedany (w zakresie wyprzedanych towarów Sprzedający odmawia przyjęcia oferty Klienta). W razie zaistnienie takiej okoliczności Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia (tj. w zakresie dostępnych towarów) (w zakresie towarów wyprzedanych umowa nie zostaje zawarta) bądź o rezygnacji z zamówienia w całości (następuje wówczas odstąpienie od umowy, którą uważa się za niezawartą).


2.10 Promocyjna sprzedaż towarów lub ich wyprzedaż dotyczy ograniczonej liczby towarów. Szczegółowe zasady i warunki sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży określone są w regulaminie promocji lub wyprzedaży.


2.11 Bez wpływu na prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie V, do czasu wystawienia przez Sprzedającego dokumentu sprzedaży Klient może zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta telefonicznie na numer 61 679 22 26 bądź przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [serwis@cellbes.pl ].


III. CENA

1. Ceny towarów:


1.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.cellbes.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


1.2 Cena towaru podana na stronie internetowej www.cellbes.pl nie zawiera kosztów dostawy.


1.3 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.


1.4 W przypadku prowadzenia przez Sprzedające akcji promocyjnych lub wyprzedaży, ceny towarów mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to cen towarów w zamówieniach złożonych przed dniem obowiązywania promocji lub wyprzedaży.


2. Koszt dostawy:
Informacje o kosztach dostawy dostępne są w punkcie IV Dostawa towaru.


3. Kwota do zapłaty
Kwota do zapłaty podana w potwierdzeniu zamówienia obejmuje cenę za zamówione towary oraz koszt dostawy.


4. Sposób płatności:
Przy zamówieniu na stronie internetowej sklepu, Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. płatność przy odbiorze - zapłata gotówką pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze towaru (realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia),

b. płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard)_- transakcje płatności kartą są w sposób bezpieczny autoryzowane przez DIBS Payment Services AB (www.dibs.se) ( jeżeli płatność kartą jest autoryzowana, należność zostaje zablokowana na karcie i Sprzedający wysyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia.


Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zablokowania należności na karcie. Należność ściągana jest z karty w chwili wysłania zamówienia. W przypadku braku autoryzacji płatności kartą zamówienie jest anulowane).


c. płatność PayPal - po wybraniu PayPal jako metody płatności, Klient zostaje przekierowany na stronę PayPal, gdzie dokonuje płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedającego.


Przy innych sposobach zamówienia (o których mowa w punkcie II punkt 1 podpunkty b – e) zapłata za zamówione towary następuje wyłącznie gotówką pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze towaru (realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia).IV. DOSTAWA TOWARU


1. Czas dostarczenia towarów wynosi od 7 – 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, nie dłużej niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W wyjątkowych przypadkach (sprowadzenie towaru o dłuższym terminie wykonania) czas dostarczenia towarów może być dłuższy niż 30 dni, co zostanie każdorazowo i indywidulanie ustalone z Klientem.


2. Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kurierem Pocztex za pośrednictwem Poczty Polskiej.


3. Koszt zapakowania i dostawy towaru wynosi 12,50 zł od każdego zamówienia.
Dla zamówień o wartości powyżej 200 zł koszt opakowania i dostawy wynosi 0zł.


4. Koszt dostawy towarów podawany jest w procesie składania zamówienia.


5. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności pracownika Poczty Polskiej, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ubytku przesyłki w transporcie obecności pracownika Poczty Polskiej należy zwrócić się do niego z żądaniem sporządzenia protokołu szkody i zachowanie tego dokumentu. W razie zaistnienia takiej okoliczności Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta pod nr 61 679 22 26.


6. O wysłaniu zamówionego towaru Sprzedający informuje niezwłocznie po jego nadaniu za pomocą wiadomości e-mail oraz wiadomości sms.V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ZWROT TOWARU


1. Prawo odstąpienia od umowy


1.1 Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub telefon, faks przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.


1.2 Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się tutaj. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Sprzedającego

Cellbes Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 141
62 – 056 Komorniki P204

bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: serwis@cellbes.pl .

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na w/w adres e-mail, wówczas Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez wysłanie wiadomości e-mail na podany w odstąpieniu adres e-mail.


1.3 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni Klient zobowiązany jest zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, na adres podany poniżej.


2. 60 - dniowe prawo zwrotu (bez pisemnego oświadczenia o odstąpieniu)


2.1 Dodatkowo, niezależnie od innych uprawnień (tj. prawa odstąpienia w terminie 14 dni czy w razie wadliwości towaru) Sprzedający przyznaje Klientowi prawo zwrotu towaru w ciągu 60 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient nie jest z niego zadowolony z jakiegokolwiek powodu. Zwrot towaru w terminie 60 dni zastępuje formę pisemną/elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest wysłanie towaru w terminie 60 dni od dnia jego dostarczenia (tj. od daty kiedy Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru). Wymiany towaru można dokonać zwracając wymieniony produkt i składając nowe zamówienie.


3. W przypadkach o których mowa w punkcie 1 i 2 dochodzi do 

odstąpienia od umowy. Wówczas umowę uznaje się za niezawartą.


4. W obu przypadkach Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towarów.


5. Zwracany towar należy odesłać na następujący adres:

Cellbes sp. z o.o.
Skr. pocztowa 100
62-056 Komorniki P204Notka: do towaru prosimy dołączyć dokument zwrotu dostarczony wraz z zamówieniem w celu identyfikacji zamówienia, którego dotyczy i przyspieszenia procesu zwrotu.


6. Zwrot płatności

6.1 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu albo w przypadku skorzystania z 60- dniowego prawa zwrotu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztu dostawy towaru poniesionego przez klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów.


6.2 Jeżeli Klient dokonał płatności pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze towaru, Sprzedawca zwróci płatność za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź po podaniu przez Klienta (np. na dokumencie zwrotu), numeru rachunku bankowego zwrot należności nastąpi przelewem na ten rachunek, jeżeli Klient wyraził zgodę na taki sposób zwrotu płatności, zgodnie ze zdaniem następnym. Klient może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu należności niż użyty sposób zapłaty, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku płatności PayPal, ich zwrot jest dokonywany na konto użyte przy dokonywaniu zakupu.


6.3 Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.


6.4 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzez klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa na ta utratę prawa odstąpienia).

7. Częściowe odstąpienie od umowy / częściowy zwrot


7.1 Powyższe uprawnienia przysługują także w razie chęci odstąpienia od umowy czy zwrotu niektórych towarów w terminie 60 dni.


7.2 W przypadku gdy Klient chciałby skorzystać z w/w praw jedynie co do niektórych towarów, wówczas powyższe procedury stosuje się odpowiednio, z tym, że Sprzedający zwraca tę część dokonanych przez Klienta płatności, które dotyczą zwracanego towaru.


8. Informujemy, iż prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.


VI. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, faksem, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).

4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

6. Towar wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument sprzedaży) należy odesłać na własny Sprzedającego (Klient pokrywa koszt odesłania przy nadaniu przesyłki, który jest mu następnie zwracany przez Sprzedawcę) na adres:

Cellbes sp. z o.o.
Skr. pocztowa 100
62-056 Komorniki P2047. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru.


9. Niektóre towary mogą być objęte gwarancją producenta.VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Dane osobowe przetwarzane i chronione są przez Sprzedającego zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U 2014.1182 j.t.)


2. Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, przekazane przez Klienta w chwili składania zamówienia dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego dla celów realizacji zamówienia (upoważnienie ustawowe).


3. W każdym przypadku podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę


4. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że dane osobowe Klientów przetwarzane są w zbiorze danych firmy Cellbes Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 6, 61 - 762 Poznań, który jest administratorem bazy danych osobowych. Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest przez GIODO pod numerem 040841.


5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu otrzymywania Newslettera lub informowania Klienta o nowych towarach, promocjach.


6. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania ich oraz prawem sprzeciwu.


7. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Polityka ochrony prywatnościVIII. PLIKI COOKIES


1. Sprzedający informuje, iż sklep internetowy www.cellbes.pl wykorzystuje pliki cookies, do obserwacji sposobów użytkowania by ułatwić naszym użytkownikom nawigację, zapewnić bezpieczeństwo oraz do identyfikacji.


2. W plikach cookies nie przechowujemy danych osobowych ani żadnych plików, które mogłoby być szkodliwe dla komputera.


3. Istnieje możliwość korzystania z naszego sklepu bez wykorzystywania plików cookies – wystarczy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.


4. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia można zgłaszać poprzez 'Kontakt' na naszej stronie.IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejsze regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Sprzedający poinformuje przez umieszczenie pod adresem www.cellbes.pl/regulamin wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.cellbes.pl/regulumin przez okres co najmniej 7 dni.


2. Klienci, którzy założyli konto klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres e-mail, podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu.


3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w podanym terminie wraz z informacją o zmianie regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie regulaminu.


4. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który posiada konto klienta, chyba że Klient oświadczy Sprzedającemu - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu – o wypowiedzeniu umowy.


5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia.


6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą poddane pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych.


7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji bądź przed stałym polubownym sądem konsumencki przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


8. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszych warunków zakupów jest prawo polskie.REGULAMIN ZAKUPÓW dla zamówień złożonych przed 25.12.2014

Sprzedającym jest firma

Cellbes Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dominikańskiej 6,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego wpisana pod numerem 93859
NIP 7820021430, REGON 631560408,
Kapitał Zakładowy 500.388,00 PLNZAMAWIANIE TOWARU

Internet: www.cellbes.pl
E-mail: serwis@cellbes.pl
Telefon: 61 679 22 26 (pon.-pt. w godz. 8.00 – 20.00, sob. i niedz. w godz. 9.00 - 17.00)
Faks: 61 679 22 17 (24 godziny na dobę)
(Opłata zgodnie z taryfą operatora)


Pisemnie:
Cellbes Sp. z o.o.;
skr. pocztowa 141,
62-056 Komorniki P204Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.Sprzedający niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia.

Klient może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian pod numerem telefonu 61 679 22 26 do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży.Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.cellbes.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.Do ceny do zapłaty należy doliczyć koszty dostawy zamówienia w wysokości 12,50.


Koszty dostawy nie są doliczane do zamówień o wartości powyżej 200 zł.

Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką w momencie odbioru przesyłki przez Klienta.O wysłaniu zamówionego towaru Sprzedawca informuje niezwłocznie po jego nadaniu za pomocą wiadomości e-mail oraz wiadomości sms.DOSTAWA TOWARU I PŁATNOŚCI

Towar dostarczamy kurierem Pocztex za pośrednictwem Poczty Polskiej średnio w ciągu 5-10 dni (gdy towar znajduje się w magazynie centralnym).


Z uwagi na okres świąteczny, zamówienia złożone po 17.12.2014 będą realizowane od stycznia 2015 roku.


O przewidywanym terminie dostawy do magazynu centralnego Klient informowany jest w potwierdzeniu zamówienia.


Za zamówiony towar Klient płaci gotówką dopiero w momencie odbioru przesyłki.


Koszt opakowania i dostawy towaru wynosi 12,50 zł od każdego zamówienia.


Dla zamówień o wartości powyżej 200 zł koszt opakowania i dostawy wynosi 0zł.


W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie, prosimy o kontakt z Serwisem Klienta pod nr 61 679 22 26 oraz zwrócenie się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody i zachowanie tego dokumentu.


Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta.

Towar dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.ZWROT TOWARU / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 60 dni. Równowartość zwracanego towaru zostanie Klientowi zwrócona na konto lub przekazem pocztowym w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę towaru.


Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy lub od dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania paczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Sprzedawca zwraca należność z tytułu zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni, w zależności od wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta bądź przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.


Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na następujący adres:

Cellbes sp. z o.o.
Skr. pocztowa 100
62-056 Komorniki P204


Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (np. w związku z koniecznością przymierzenia). Do towaru prosimy dołączyć dokument zwrotu dostarczony wraz z zamówieniem w celu identyfikacji zamówienia, którego dotyczy i przyspieszenia procesu zwrotu.REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)


Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, faksem, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

Towar wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument sprzedaży) należy odesłać na adres:


Cellbes sp. z o.o.
Skr. pocztowa 100
62-056 Komorniki P204


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci pełną należność za reklamowany towar. Sprzedawca zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia przesyłki paczką zwykłą.


Z powodów technicznych nie ma możliwości naprawy towaru lub wymiany na nowy

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można składać przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.


Rozstrzyganie skarg i sporów - gdy otrzymasz towar wadliwy lub z innych powodów jesteś niezadowolony z naszych usług, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wspólnie znaleźć jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie. Zawsze staramy się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla naszych Klientów. Jeśli to rozwiązanie z jakichś powodów nie będzie dla Ciebie wystarczające, możesz przedstawić sprawę do internetowej platformy rozstrzygania sporów przy Komisji Europejskiej (ODR), którą znajdziesz tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Podczas składania sprawy będziesz poproszony o podanie naszego adresu email: office@consortiofashion.comOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Cellbes SP. z o.o. odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przekazywanych jej przez klientów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO użytkownik strony ma szereg praw, m.in. prawo do sprzeciwu wobec działań marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności.PLIKI COOKIES

Nasz sklep wykorzystuje pliki cookies, by ułatwić naszym użytkownikom nawigację, zapewnić bezpieczeństwo oraz do identyfikacji. W plikach cookies nie przechowujemy danych osobowych ani żadnych plików, które mogłoby być szkodliwe dla komputera. Istnieje możliwość korzystania z naszego sklepu bez wykorzystywania plików cookies – wystarczy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań i zastrzeżeń poprzez 'Kontakt' na naszej stronie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wymagania techniczne niezbędne do składania zamówień przez Internet: a/ połączenie z siecią Internet, b/ posiadanie przeglądarki internetowej, c) czynna skrzynka poczty elektronicznej.


Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków sprzedaży, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed ich dokonaniem.


Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszych warunków zakupów jest prawo polskie.


Wszelkie wątpliwości i uwagi prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta:


Telefon: 61 679 22 26
E-mail: serwis@cellbes.pl
Pisemnie:
CELLBES
Cellbes sp. z o.o.
Ul. Dominikańskiej 6
61-762 Poznań

Bezpieczna dostawa.
Bezpieczna płatność.
14-dniowy okres zwrotu.

Kupuj Modę & odzież online na cellbes.pl

Bezpieczne zakupy

Internet worldTrygg e-handelSwedish Fasion

Informacje o Cellbes

Serwis Klienta

  • 61 679 22 26

  • Cellbes Sp. z o.o.
    Ul. Dominikanska 6,
    61-762 Poznan

Obserwuj nas

  • Dostarczamy jedynie na terenie Polski.
  • Koszt dostawy 12,50 zł, darmowa dostawa przy zakupie powyżej 200 zł.
  • 14-dniowy okres zwrotu.